За темата: “5-ТЕ СТЪПКИ ЗА БЕЗПРОБЛЕМЕН ПРЕХОД ОТ УНИВЕРСИТЕТ КЪМ КАРИЕРА”

В рамките на четвъртата лекция ще имате възможността да се запознаете с Ясен Бонев, който ще ви представи малко повече за неговия път към успеха и ще поговори за ChatGPT намесата в правилното учене и различните етапи за успешен старт в кариерата. Ето и част от въпросите, през които ще се премине в рамките на лекцията- Работа върху практически задачи и проекти. Как да търсим вдъхновяващи хора? Обратна връзка с цел развитие? Как да бъдем подготвени за интервютата, много преди да имаме нужда и как да бъдем готови за бъдещето…..


Лектор: Ясен Бонев - IT специалист

След като завършва училище и не знае какво да прави с живота си, Ясен отива да учи компютърни науки в Софийския университет. След няколко невзети изпита по програмиране и неуспешни интервюта, в края на втората година от следването си намира работа и започва да придобива опит в индустрията. След 1 година в продуктова компания стартира в Zühlke, където работи по няколко проекта, има много нови и ценни преживявания с хора от различни култури, клиенти и приятели от компанията. Това му дава достатъчно кураж да стане асистент по програмиране в Софийския университет. Започва да преподава „Увод в програмирането“ и „Обектно-ориентирано програмиране“ и за първи път наистина научава тези два предмета, както и открива интереса си към преподаването. Сега, почти 5 години след като започва кариерата, Ясен би искал да сподели уроците, които е научил за живота и работа.


Информация за компанията: Zühlke Engineering

Zühlke (Цюлке) e швейцарска R&D service компания със 17 офиса в 10 държави и над 1600 служители глобално. Специализирана е в създаването на иновационни продукти и услуги с помощта на най-новите технологии за клиенти от най-различни индустрии: от стартъпи до глобални компании. Софтуерните инженери са 2/3 от хората на Zühlke. Те работят в глобални екипи, подкрепени от изключителни възможности за учене и кариерно развитие спрямо интересите си. Екипите се изграждат в хармония с уникалната култура на компанията, базирана на открита комуникация, прозрачност и проактивност.