ЗА ИНИЦИАТИВАТА

Какво е RoboTalks?

Инициативата "RoboTalks" ще ви срещне с експерти, които има богат опит в областите на автоматизацията, роботиката, електрониката, софтуерът, изкуственият интелект и индустриалното инженерство. Всеки месец представители на бизнеса и научните среди ще водят лекции, на които ще ви запознаят със своята дейност и ще поговорят по вълнуващи теми, свързани с професионалния им опит.

Досегът до експертите ще ви помогне:


Да разширите познанията си по актуални и интересни въпроси, свързани с вашата област на обучение;
Да придобиете по-ясна представа за практическото приложение на изучавания от вас учебен материал в реалната работната действителност;
Да се запознаете с възможностите за професионална реализация, които съществуват в изучаваната от вас област;
Да вземете по-осъзнат избор за това по какъв кариерен път да поемете;
Да завържете полезни контакти с потенциални работодатели;
Да получите шанс да направите своите първи стъпки в даденото професионално направление чрез намиране на стаж или работа.

НАШИТЕ СЪБИТИЕ